Cookies

Používáme cookies

Naše webové stránky www.fitness13.cz používají k poskytování služeb analýze návštěvnosti soubory cookie. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Pokud budete mít ve svém webovém prohlížeči povoleno použití cookies, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Co jsou cookies

Soubory cookie či jiné síťové identifikátory jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Ukládají se do jednotlivých počítačů či jiných zařízení pomocí webového prohlížeče a slouží k celé řadě účelů:

 • k ukládání Vašich preferovaných nastavení,
 • k usnadnění používání služeb,
 • nebo ke sledování počtu návštěvníků na stránce

Soubory cookies jsou důležité, protože bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Cookies jsou bezpečné

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. 

Nemohou poškodit soubory ve vašem zařízení ani zvýšit riziko nakažení počítačovým virem, nezabírají na paměťovém zařízení téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů a neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby.

Druhy cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Výhodou dlouhodobých cookies je, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tom případě ale nemůžeme jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data jsou ukládána anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu cookies používáme

Pro funkčnost webu a služeb

Zajišťují základní technickou funkčnost webu, může jít například:

 • přihlašování,
 • udržování trvalého přihlášení,
 • či nezobrazovaní dříve skrytých informačních hlášek.

Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu.

Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci pokusům o podvodné přihlašování a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Pro měření návštěvnosti

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software našich partnerů (viz níže) ukládá anonymní cookies, které nám pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše webové stránky opakovaně.

Lépe tak rozumíme tomu, jak se návštěvníci na našich stránkách chovají, co je zajímá a čemu dávají přednost. Tyto zjištěné informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme například, že konkrétní stránku navštíví opakovaně padesát tisíc návštěvníků za měsíc, nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Našimi partnery jsou:

 • Google Analytics – bližší informace o nástroji najdete zde
 • Facebook – bližší informace o pravidlech najdete zde

Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese:

http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Pro mobilní zařízení můžete obdobně využít např. aplikaci AppChoices

http://youradchoices.com/appchoices

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem.

Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy (např. Facebook PixelGoogle či Sklik).

V některých případech můžeme využívat k čistě technickým účelům i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Jak lze omezit/zakázat využívání cookies přímo ve webovém prohlížeči

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním takto nastaveného prohlížeče souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Vymazání cookies

Vymazat můžete cookies ve svém webovém prohlížeči.

Blokování cookies

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vašem zařízení zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem webovém prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • Přehledy zobrazení v reklamní síti Google
 • Remarketing – zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů
 • Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách.

Zákaznický servis

Patrik Iláš - prodejce 
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz 

Těším se na Vás v naší kamenné prodejně.